Digitala Torget på Bokmässan

Digitala Torget på Bokmässan

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg är Nordens störta bokmässa. GOODFAIRY tog initiativet till att utveckla mässans utbud med ett torg för de digitala frågorna kring boken samt de naturlig plats för de digitala ljud- och e-böckerna. Torgets hjärta var en scen med aktuellt och internationellt fokus på de digitala aspekten av bokbranschen. Besökarna fick även utrymme att ladda sina telefoner och paddor, ställa frågor om tekniken kring digitala böcker och möjlighet att köpa digitala böcker.

Digitala Torget blev en viktig arena för Bokmässan och attraherade både nya grupper av besökare och utställare.