Den gemensamma nämnaren för alla GoodFairys projekt handlar om att väcka intresse, skapa engagemang och varaktiga resultat. Det gör vi genom att skapa marknadsstrategier och innehåll till evenemang, mässor, seminarier, digitala kanaler som webb och sociala medier. Här presenteras några exempel på genomförda projekt.