Mer om GOODFAIRY

Eva Galyas Vallin

Eva Galyas Vallin

Efter att ha arbetat med projekt inom media och kommunikation startade Eva Galyas Vallin GOODFAIRY som bas för sin egen verksamhet. Hittills har Eva framgångsrikt drivit projekt inom kommunikation och media i egen regi sedan år 2004.

I GOODFAIRY skapar hon koncept och genomför projekt tillsammans med utvalda partners i sitt stora kontaktnät eller med hjälp av de förmågor som finns hos uppdragsgivaren.