GoodFairy väcker intresse, skapar engagemang och varaktiga resultat. Vi utformar strategier och planer, producerar evenemang, mässor, seminarier och digitala möten samt tar fram innehåll till kanaler som webb och sociala medier. Här presenteras några exempel på genomförda projekt.